Сергій Васильченко (svasylchenko) wrote,
Сергій Васильченко
svasylchenko

ПОСТВИБОРИ-2010 – І

Будь-які вибори – це непересічна подія для держави, яка дає великий масив інформації для подальшого детального дослідження й аналізів. На жаль, ЗМІ швидко відходять від виборчої тематики, тому я вирішив у своєму ЖЖ відкрити тему ПОСТВИБОРИ-2010. Тут я надаватиму інформацію, яка, на мою думку, допоможе краще оцінити самі президентські вибори 2010 р. та їхні наслідки.
Почну з найпростішого – оцінки іноземцями результатів виборів.
Напередодні виборів у наших ЗМІ часто звучало питання – Як за кордоном оцінять результати наших виборів? Після виборів прозвучали ОФІЦІЙНІ заяви зарубіжних політиків та експертів з приводу цього питання, але в них відчувалось політичне лицемірство та звучали штамповані формальні фрази.
Тому я вирішив поставити просте питання своїм знайомим іноземцям, які цікавляться українською політикою: Як Ви оцінюєте результати наших виборів?
Для того, щоб мінімізувати суб'єктивність в оцінках, я поставив це питання іноземцям, які не належать до жодної слов'янської діаспори. Оскільки відповіді давались приватно, то я прибираю імена й посади опитаних.

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ: Як Ви оцінюєте результати наших виборів?
(How do you evaluate results of our elections?)
 

Шановний Сергію, 

Я думаю, що вибори були настільки вільними і справедливими, які вони могли б бути зважаючи на обставини, і результати зійшлися з усіма екзит-полами. Я особисто радий, що Тимошенко програла - не щоб Янукович набагато кращий, але він не Юля.
(I think it was as free and fair as it could have been considering the circumstances and the results matched all the exit polls. I am personally glad Tymoshenko lost - not that Yanukovych is much better but he's not Yulia.)

Шановний Сергію,
Я ще раз дякую вам за дуже корисні дані щодо українських виборів. У моїй поточній роботі, я порівняв націоналізацію партійних систем в 43 демократичних країнах. Тобто гомогенізація голосуючих долей кожної зі сторін по суб-національних одиницях країни. Таким чином, якщо певна партія має той же відсоток голосів в усіх провінціях певної партії, то вона є абсолютно націоналізована. Індекс який я використовував для оцінки, що дозволяє мені створити ранг зіставлення країн (значення 1 означає досконалу націоналізації). Україна набрала 0,68, що означає, що Україна має третю найменш націоналізовану партійну систему. Хоча, наприклад, моя країна, Бразилія, була п'ятою найменш націоналізованою (0,74).
Я сподіваюся, я можу надіслати вам мої висновки найближчим часом, як проект. А через кілька місяців, моє дослідження має бути офіційно опубліковано.
Мої найкращі побажання і ще раз дякую.
( Dear Serhij,
I thank you once more for being so helpfull in what regards the Ukranian electoral data provided.
In my work in progress, I compared the nationalization of party systems in 43 democracies. I.e.: the homogenaization of voting shares of each party across the sub-national units of a country. So, if a given party has the same vote percentagem in all provinces of a given party, it is perfectly nationalized. The index I used to measure that let me create a rank comparing countries (the value 1 means the perfect nationalization). Ukraine scored 0.68, thus showing the third less nationalized party system. While, for instance, my country, Brazil, was the fifth less (0.74).
I hope I can send you my findings very soon, as a draft. And in a few months, we should have my paper officially running the papers.
My best regards and my thanks again.)


Добрий день Сергію,
Дякую за надіслані посилання на карти про недавні вибори - вони чудові! З точки зору аналізу голосування, здається, що Україна стикається з низкою проблем - від інфляції, проблеми з МВФ і тривалі проблеми між самими політиками — що зробить урядування складнішим. Тобто, я думаю, що загальний результат є добрим для демократії в Україні, і голосування "проти всіх" було досить сильним і заслуговує подальшого вивчення теж. Я думаю, прогрес буде складним, незалежно від того яка коаліція буде створена, враховуючи труднощі, з якими стикається країна.
Тим не менше, я все одно хочу написати більш формальний аналіз результатів, які ви відобразили на картах. Я знаю, що ми вже обговорювали це, але чи існують будь-які соціально-економічні дані на рівня районів, так щоб ми могли зробити деякий більш складний аналіз?
(Hello Serhij
Thank you very much for sending me the links to the maps about the recent elections - they are great! In terms of an analysis of the vote, it seems that the Ukraine is facing several difficulties - from inflation, issues with the IMF and a continuing issues between politicians themselves - that will make governing difficult. That said, I think the overall result was good for democracy in Ukraine, and the "against all" vote was quite strong and merits further study too. I think progress will be difficult, no matter the coalition formed, given the hardships the country faces.
That said, I still want to write a more formal analysis of the results that you mapped. I know we already discussed this, but are there any socio-economic data at the rayoni-level so we can do some more complex analysis?)


Здравствуйте Сергій
Дуже розчарували результати. Люди знали, що Ющенко програв, але вони думали, що Тимошенко божевільна, тому Янукович виграв, в основному через абсентеїзм на Заході. Я сподіваюся, що це не перемога фашистського бандита Путіна. 
(Hello Serhij
Very disappointing. The people knew that Yushchenko had failed, but they thought that Timoshenko was mad, so Yanukovitch won, mainly through abstentionism in the west. I hope it is not a victory for the fascist gangster Putin)

Вітаю!
По-перше, я хочу вибачитися що не написав раніше до вас - дякую вам за новорічні / святкові побажання, і за те, що тримаєте мене в курсі виборчих карт і всього іншого.
Я вилітаю завтра (покидаю країну на один тиждень), я подумаю про це більше, коли я повернуся, буде видно чи зможу я щось додати.
Тим часом, дозвольте мені сказати це (з великим застереженням, що це просто враження, я не стверджую, будь-якими засобами, можу дати якийсь глибокий погляд):
Знову Україна справляє враження, як така що є (продовжує бути) країною, глибоко розділеною за етнолінгвістичним і регіональним поділом, з українськомовним Заходом, що виступає проти російськомовного Сходу.
Я не впевнений, що будь-хто інший має таке ж враження, мені здалося, що Януковичу вдалося виступити більш "центристським", поміркованим і відкритим для компромісу в порівнянні з Тимошенко. Навіть якщо це правда, що зовсім не обов'язково означає, що це є / було справжнім, або, якщо це й було так, то ще не означає, що він може реалізувати такі політики (наприклад, відкриття України до Росії і Заходу / ЄС). Давайте просто сподіватися, що він буде успішним у цій справі.
Ось тільки кілька думок. Знову ж таки, я б дуже хотів залишатися на зв'язку, навіть якщо я відповідаю дуже неоперативно.
(Hello,
First off, I want to apologize for not getting back to you earlier - thank you so much for the New Year/holiday wishes, and for keeping me up to date with the election maps and everything.
I'm taking off tomorrow (leaving the country for one week), I'll think about this more while I'm gone, see if I come up with anything else to add.
In the meanwhile, let me just say this (with the big caveat that these are just impressions, I don't claim by any means to give anything too insightful):
Once again, Ukraine gave the impression to be (continue to be) a country deeply divided along ethnolinguistic and regional lines, with the Ukrainian-speaking West pitted against the Russian-speaking East.
I'm not sure whether anyone else had this impression, it seemed to me that Yanukovich managed to appear more "centrist", moderate and open to compromise in comparison to Tymoshenko. Even if it is true, that doesn't necessary means that it is/was genuine, or if it was, that it would be possible for him to implement such policies (e.g., opening Ukraine toward both Russia and the West/EU). Let's just hope he will be successful in doing so.
Here's just a few thoughts. Again, I'd like very much to stay in touch, even if I was really slow in answering.)
Tags: elections, tymoshenko, yanukovich, yushchenko, Тимошенко, Ющенко, Янукович, вибори
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments